Katastrální úřad pro Středočeský kraj: Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním - k.ú. Mokřany u Nechvalic

29.07.2019

Platný od: 29.7.2019

Aktualizováno: 29.7.2019

Datum sejmutí: 4.11.2019