Katastrální úřad pro Středočeský kraj: Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním


Platný od: 4.6.2019

Aktualizováno: 4.6.2019

Datum sejmutí: 7.7.2019