Katastrální úřad pro Středočeský kraj, KP Příbram: Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním - k.ú. Chválov

20.02.2019

Platný od: 20.2.2019

Aktualizováno: 20.2.2019

Datum sejmutí: 23.7.2019