Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu novým mapováním v části k.ú. Mokřany u Nechvalic (obec Nechvalice)

19.11.2020