Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu novým mapováním v části k.ú. Chválov (obec Nechvalice)

25.03.2020