Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Mokřany u Nechvalic