Exekutorský úřad Plzeň - město; Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek - Dražební vyhláška 

06.03.2020

Usnesení - Dražební vyhláška: Předmětem dražby jsou nemovité věci, které se nacházejí v katastrálním území Rohozov


Platný od: 06.03.2020

Datum sejmutí: 15.04.2020