Český statistický úřad - Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

04.03.2021

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.  

Jména, příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisařů pro jednotlivé sčítací obvody  naleznete v aplikaci české pošty na adrese:

https://scitani.ceskaposta.cz/35/3305/549452Platný od: 04.03.2021

Datum sejmutí: 13.05.2021