Koronavirus - opatření, informace

Poděkování občanům


31.3.2020 - Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví


30.3.2020 - Vyjádření společnosti ČEVAK a.s. ke kvalitě pitné vody


26.3.2020 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví


23.3.2020 - Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví


20.3.2020 - Informace k nakládání s odpady v době COVID 19

Vážení spoluobčané,je důležité, aby domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládaly do pytlů a zavázané pytle odkládaly výhradně do směsného komunálního odpadu. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen desinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen desinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na směsný odpad.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic, ani v třídění odpadů, nemění.


19.3.2020 - Zdroje potřebných informací - www. stránky, telefonní čísla


19.3.2020 - Zákaz vycházení bez roušky

Vážení spoluobčané, s platností od 19,3,2020 od 0.00 hod. platí z nařízení vlády ČR zákaz vycházení mimo domov bez ochrany úst a nosu rouškou nebo šátkem či šálou.

Žádáme Vás o dodržování těchto opatření.


18.3.2020 - Výzva pro všechny občany - dodržování hygienických pravidel

Vážení spoluobčané,

vzhledem k vývoji situace koronavirové infekce v našem okolí Vás důrazně žádáme o přísné dodržování hygienických pravidel. V prvé řadě je nanejvýš nutné nošení roušky. Roušku je potřebné nosit při opuštění svého bytu stále, venku i na pracovišti. Může to ochránit nás samé i okolí před infekcí. Žádáme Vás a prosíme, abyste v rámci ochrany svého zdraví i zdraví ostatních spoluobčanů toto pravidlo důsledně dodržovali.

Roušku je možné dostat na obecním úřadu po předchozí telefonické domluvě. Roušky jsou stále došívány.

Dále je nutné si často a důkladně mýt ruce po každém osobním kontaktu i pobytu venku.

Věřím, že všichni pochopí závažnost situace a společnými silami se nám podaří současnou situaci úspěšně zvládnout.


17.3.2020 - Roušky pro občany 

Vzhledem k tomu, že v současné době je potřebné chránit své zdraví i zdraví ostatních spoluobčanů mimo jiné nošením roušek a těch je v celé České republice stále kritický nedostatek, snažíme se o to, abychom zajistili roušky vlastními silami nad rámec svých možností a povinností v omezeném množství alespoň pro ty, kteří nemají jinou možnost si je opatřit.

Případné zájemce o roušku žádám, aby se přihlásili telefonicky na obecním úřadu na telefonní číslo 382/59 12 42.


17.3.2020 - Omezení provozu Obecního úřadu v Chyškách

Oznamujeme občanům, že na základě vyhlášení krizového stavu v České republice omezuje Obecní úřad Chyšky až do odvolání provoz pouze pro urgentní záležitosti v pondělí a ve středu od 8 do 11 hod. po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 382/ 59 12 42.


17.3.2020 - Uzavření sběrného místa

Upozorňujeme občany, že z důvodu vyhlášeného krizového stavu v České republice  je sběrné místo v Chyškách uzavřeno až do odvolání.


17.3.2020 - Zajištění nákupů a obědů pro seniory nad 65 let, osoby handicapované a pro lidi v nařízené karanténě15.3.2020 - Uzavření Polikliniky Milevsko

Upozorňujeme občany, že návštěva praktické lékařky MUDr. Šárky Peterkové bude až do odvolání možná pouze po předchozí telefonické dohodě.


13.3.2020 - Uzavření Mateřské školy Chyšky

Na základě nepříznivě se vyvíjející situace koronavirové infekce v České republice se Rada obce Chyšky jako zřizovatel mateřské školy rozhodla na svém zasedání číslo 6/2020 dne 13.3.2020 s platností od pondělí 16.3.2020 uzavřít provoz v mateřské škole v Chyškách až do odvolání.13.3.2020 - Zřízení webových stránek MzČR o koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví spustilo nové webové stránky týkající se onemocnění koronavirem : https://koronavirus.mzcr.cz/. Veřejnost zde najde všechny důležité kontakty, doporučení, postupy, informace pro zdravotníky, zaměstnance a zaměstnavatele, vydaná opatření a doporučení, tiskové zprávy a aktuality, dále také vývoj ve světě a přehled států s vysokým rizikem přenosu nákazy a potřebné materiály ke stažení.


12.3.2020 - Vyhlášení nouzového stavu

V souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlásila z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14 hod. dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.