Poskytnuté informace podle zákona                  č. 106/1999 Sb.