Informace

13.2.2020 - Kalkulace ceny vodného pro rok 2020


27.9.2019 - Rozbor vody Chyšky


23.8.2019 - Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci preventivně výchovné činnosti vydalo informační leták : "Bezpečnostní desatero". Smyslem a účelem informační kampaně je zacílit se na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku.


Řád veřejného pohřebiště