Informace

RADONtest

KOMPLEXNÍ RADONOVÝ PROGRAM

 • měření radonu na stavebních pozemcích a v objektech
 • návrhy a výpočty izolací proti vodě a radonu
 • radonová diagnostika rizikových objektů
 • projekty a realizace protiradonových opatření

HYDROIZOLACE, SPECIÁLNÍ A PROTIRADONOVÉ IZOLACE

 • izolace proti zemní vlhkosti, spodní a tlakové vodě
 • izolace proti radonu
 • izolace proti ropným a odpadním látkám
 • izolace balkonů a teras
 • izolace plochých střech

ZKOUŠKY RTG

 • zkoušky dlouhodobé stability u dentálních RTG
 • zkoušky přejímací u dentálních RTG
 • zkoušky provozní stálosti
 • monitoring a optimalizace radiační ochrany
 • dodávky dentálních RTG

Centrum řízení zakázek
pro území České republiky

INFOLINKA ZDARMA
800 22 00 22

E-mail: radontest@enet.cz

www.iradontest.cz