Informace


16.12.2021 - Změna ceny pro vodné na rok 2022


15.12.2020 - Změna ceny pro vodné na rok 2021


20.5.2020 - Rozbor vody Chyšky


9.3.2020 - Katalog sociálních a doprovodných služeb na území správního obvodu ORP Milevsko


2.3.2020 - Čevak, a.s. - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období                                                   2020 až 2029 (AKTUALIZACE 2020)

Lokalita: Chyšky - 11420


23.8.2019 - Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci preventivně výchovné činnosti vydalo informační leták : "Bezpečnostní desatero". Smyslem a účelem informační kampaně je zacílit se na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku.


Řád veřejného pohřebiště