Aktuality


12.5.2020 - Možnost podání žádostí o změnu územního plánu

Zastupitelstvo obce Chyšky schválilo na svém zasedání č. 2/2020 dne 6.5.2020 usnesením                  č. 18/2020 vyhlášení možnosti podání žádostí o změnu územního plánu v termínu do 31.12.2020.

Případné žádosti je možné podat v písemné formě elektronicky nebo osobně v podatelně Obecního úřadu v Chyškách. 

                                                                                                                                    Stanislava Hejnová                                                                                                                                                       starostka obce        27.4.2020 - Návrh obnovy zeleně - sídliště Chyšky

Vážení spoluobčané,

dovolte nám, abychom Vám předložili návrh na úpravu zeleně na sídlišti v Chyškách. Studii vypracovala Ing. Petra Pichová s tím, že dojde k jejímu veřejnému projednání, aby mohli občané vyjádřit své názory na plánované úpravy. Bohužel v současné době není možné svolat občany k diskusi nad touto studií a veřejné projednání je nutné odložit na dobu, kdy bude situace příznivější.

Přesto Vám materiál předkládáme již nyní, abyste měli dostatek času si ho prohlédnout a v případě zájmu se k němu mohli při veřejném projednání, o kterém budete včas informováni, vyjádřit.

                                                                                                                                                 Stanislava Hejnová                                                                                                                                                      starostka obce                                                                                                                            


Upozornění - Vyhlášení záměru na pronájem restaurace a restauračních prostor v Kulturním domě v Chyškách č.p. 23.


Oznámení - Prodej chovné drůbeže - plán rozvozu v roce 2020


Upozornění - Rekonstrukce rozvodné sítě NN v místní části Kvašťov


Upozornění - Nabídka 2 volných bytů v Domově s pečovatelskou službou v Nadějkově