Aktuality


29.11.2021 - Státní veterinární správa: Nařízení Státní veterinární správy - "Ptačí chřipka"

Nařízení Státní veterinární správy obsahující mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy, tzv. "ptačí chřipky") na území České republiky.


8.11.2021 - Akce "Milostivé léto"  + Sociální práce na Městském úřadu Milevsko

Milostivé léto je jednorázová možnost pro dlužníky, jak mohou snadněji splatit své dluhy vůči státu a dalším veřejnoprávním subjektům. Jedná se o bezprecedentní odpuštění poplatků, které tu v takovém rozsahu ještě nebylo. Je součástí nově schváleného balíku exekučních změn a má pomoci dlužníkům splatit jejich exekuční závazky. Akce je zaměřena převážně na osoby, kterým během exekučního řízení nekontrolovatelně narostl dluh. Z důvodu nepřiměřených úroků se mnohým původní vymáhaná částka zněkolikanásobila, a právě proti tomuto nárůstu je akce Milostivé léto zaměřena. - viz. příloha


8.9.2021 - Nábor nových policistů (Územní odbor Benešov - Obvodní oddělení Votice) - viz. příloha


18.8.2021 - EG.D: Oznamování plánovaných odstávek elektřiny 


9.7.2021 - Upozornění - zjištění vysokého obsahu arsenu v domovní studni

Na základě upozornění Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, pracoviště Písek, sdělujeme občanům, že v domovní studni v Podchýšské Lhotě byl zjištěn vysoký obsah arsenu.

Protože lze předpokládat, že se vysoké koncentrace arsenu mohou vyskytovat i v dalších studních v lokalitě, zveřejňujeme na základě žádosti hygienické stanice informace o arsenu v pitné vodě, které jsou dostupné v odborné literatuře, aby měli občané povědomí o tomto problému a mohli jej v případě potřeby řešit. 


3.5.2021 - Domácí hospic Jordán, o.p.s. - Informaci s nabídkou terénních odlehčovacích služeb pro rodiny, které pečují, nebo se ocitají v situaci, kdy budou muset pečovat o své blízké


15.12.2020 - Informační leták - Čevak a.s. - kontakty


30.9.2020 - Vyrozumění o nálezu mobilního telefonu

Dne 16.9.2020 byl v lesním porostu katastru obce Růžená - Rážkovy nalezen mobilní telefon zn. VISIONBOOK P55LTE PRO v transparentním slídovém pouzdře. Mobilní telefon byl předán na Obecní úřad v Chyškách, kde je možné si ho vyzvednout. 19.8.2020 - Centrum mladé rodiny Milísek, z. s. nabízí zdarma své služby a poradenství.

Nabízí pomoc všem, kteří například řeší rodinné záležitosti, soukromé, pracovní apod. Nebo těm, na které dolehla náročná situace související s pandemií koronaviru a s tím spojené navazující obtížné životní problémy.

Více informací v přiloženém letáčku:


Informace - Domácí hospic Athelas, Písek - nabídka služeb

Více informací naleznete na webových stránkách:  https://hospic-pisek.cz/


Upozornění - Nabídka 1 volného bytu v Domově s pečovatelskou službou v Nadějkově