Akce realizované s přispěním dotace


ROK  2019

Oprava obecního bytu

  • Účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
  • Celkové výdaje - 398.206,- Kč
  • Výše poskytnuté dotace - 222.000,- Kč


Sekací traktor s příslušenstvím

  • Účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
  • Celkové výdaje - 172.118,- Kč
  • Výše poskytnuté dotace - 38.000,- Kč


Výměna vrat požární zbrojnice Chyšky

  • Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
  • Celkové výdaje - 242.250,- Kč
  • Výše poskytnuté dotace - 169.000,- Kč