Akce realizované s přispěním dotace

ROK   2021

Rekonstrukce a dostavba chodníků Chyšky

 • Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj: "Integrovaný regionální operační program"
 • Předpokládané celkové výdaje: 1 787 209,- Kč
 • Předpokládaná výše poskytnuté dotace: 1 308 950,85 Kč

Vodovod Květuš a Nová Ves

 • Dotační program Jihočeského kraje: Kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II" pro rok 2021
 • Celkové výdaje: 12 346 633,89 Kč
 • Výše poskytnuté dotace z MZe: 5 001 000,- Kč
 • Výše poskytnuté dotace z JčK: 909 300,- Kč

Oprava místní komunikace 38c Ratiboř - Ratibořec

 • Dotační program Jihočeského kraje "Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací",                          1. výzva pro rok 2021
 • Celkové výdaje:   918 733,88 Kč
 • Výše poskytnuté dotace:   459 275,07 Kč

Chyšky - obnova vodovodu

 • Dotační program Jihočeského kraje "Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury",        1. výzva pro rok 2021
 • Celkové výdaje:   744 729,75 Kč
 • Výše poskytnuté dotace:   521 310,83 Kč

Stavební úpravy objektu č.p. 27 Chyšky - změna užívání části objektu na Zdravotní středisko

 • Dotační program Jihočeského kraje "Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje",                    1. výzva pro rok 2021
 • Celkové výdaje:   1 570 954,- Kč
 • Výše poskytnuté dotace:   690 000,- Kč

Oprava Kulturního domu v Nosetíně

 • Účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
 • Celkové výdaje:   655 362,- Kč
 • Výše poskytnuté dotace:   250 000,- Kč

Úprava veřejného prostoru, náves a bytovky Chyšky

 • Dotace z programu MŽP - Výsadba stromů
 • Celkové výdaje:   140 395,90 Kč
 • Výše poskytnuté dotace:   129 824 Kč 

ROK   2020

Oprava obecního bytu v bytovém domě čp. 111 

 • Účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
 • Celkové výdaje:   420 246,- Kč
 • Výše poskytnuté dotace:   250 000,- Kč

Oprava Kaple Panny Marie v Podchýšské Lhotě

 • Dotace MZE - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
 • Celkové výdaje:   158.489,- Kč
 • Výše poskytnuté dotace:   110.942,- Kč


Oprava místní komunikace 17c Květuš - Růžená

 • Dotace Jihočeského kraje - Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2020
 • Celkové výdaje:   1.680.316,29,- Kč
 • Výše poskytnuté dotace:   1.007.914,37 Kč

ROK  2019

Oprava obecního bytu

 • Účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
 • Celkové výdaje:   398.206,- Kč
 • Výše poskytnuté dotace:   222.000,- Kč


Sekací traktor s příslušenstvím

 • Účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
 • Celkové výdaje:   172.118,- Kč
 • Výše poskytnuté dotace:   38.000,- Kč


Výměna vrat požární zbrojnice Chyšky

 • Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
 • Celkové výdaje:   242.250,- Kč
 • Výše poskytnuté dotace:   169.000,- Kč