Akce realizované s přispěním dotace

ROK   2021

Úprava veřejného prostoru, náves a bytovky Chyšky

 • Dotace z programu MŽP - Výsadba stromů
 • Celkové výdaje 140 395,90 Kč
 • Výše poskytnuté dotace 

ROK   2020

Oprava obecního bytu v bytovém domě čp. 111 

 • Účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
 • Celkové výdaje 420 246,- Kč
 • Výše poskytnuté dotace 250 000,- Kč

Oprava Kaple Panny Marie v Podchýšské Lhotě

 • Dotace MZE - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
 • Celkové výdaje - 158.489,- Kč
 • Výše poskytnuté dotace - 110.942,- Kč

Oprava místní komunikace 17c Květuš - Růžená

 • Dotace Jihočeského kraje - Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2020
 • Celkové výdaje - 1.680.316,29,- Kč
 • Výše poskytnuté dotace - 1.007.914,37 Kč

ROK  2019

Oprava obecního bytu

 • Účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
 • Celkové výdaje - 398.206,- Kč
 • Výše poskytnuté dotace - 222.000,- Kč


Sekací traktor s příslušenstvím

 • Účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
 • Celkové výdaje - 172.118,- Kč
 • Výše poskytnuté dotace - 38.000,- Kč


Výměna vrat požární zbrojnice Chyšky

 • Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
 • Celkové výdaje - 242.250,- Kč
 • Výše poskytnuté dotace - 169.000,- Kč